analityczne wyzwania 2018

II konferencja naukowa
 • data

  11 grudnia

 • data

  Kraków

wiedza / doświadczenie / inspiracje

Konferencja „Analityczne wyzwania” jest wydarzeniem powołanym do życia w 2017 r. z inicjatywy użytkowników oprogramowania z rodziny IBM SPSS i Predictive Solutions, reprezentujących środowisko akademickie.

Celem Konferencji jest integracja ludzi nauki wokół problematyki przetwarzania i analizy danych. Spotkanie to ma tworzyć szeroką platformę współpracy dla pracowników naukowych do wymiany doświadczeń. Patronat nad wydarzeniem objęli prof. dr hab. inż. Krzysztof Boryczko, Dziekan Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH oraz Piotr Komornicki, Prezes Predictive Solutions.

Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników naukowych i doktorantów polskich uczelni i instytutów badawczych. Tematyka konferencji będzie dotyczyła zagadnień związanych z analizą danych w różnych dziedzinach nauk:

• humanistycznych i społecznych
• ekonomicznych
• biologicznych i naukach o Ziemi
• technicznych
• medycznych
• matematyce, fizyce i chemii
Wybrane przez Komitet Naukowy referaty zostaną zaprezentowane w dwóch równoległych sesjach tematycznych. Pozostali uczestnicy konferencji będą mogli zaprezentować wyniki swoich badań w sesji posterowej.


Dla pracowników i doktorantów uczelni i instytutów badawczych udział w konferencji jest nieodpłatny.
Prelegenci – praktycy, eksperci analizy danych

 • Uniwersytet im.  Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
   

 • Predictive Solutions
   

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Program

Publikacje

Zgłoszone i zaakceptowane przez Komitet Naukowy abstrakty (max 300 słów) zostaną opublikowane na stronie internetowej konferencji.

Wybrane przez Komitet Naukowy referaty zostaną wygłoszone w dwóch równoległych sesjach tematycznych. Pozostali uczestnicy Konferencji będą mogli zaprezentować wyniki swoich badań w sesji posterowej. Postery prezentowane w sesji posterowej wezmą udział w konkursie na najlepszy poster II edycji Konferencji „Analityczne wyzwania”. Autorzy nagrodzonych posterów otrzymają kupon uprawniający do bezpłatnego udziału w jednej z najbliższych edycji Warsztatów Analitycznych. Warunkiem odbioru nagrody jest osobisty udział w sesji zamykającej konferencję.

Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w Konferencji.

Komitet naukowy konferencji zaproponuje publikacje wybranych referatów w jednym z wymienionych poniżej czasopism naukowych:
1. ASK. Research & Methods, lista B, 14 punktów MNiSW
2. Studia Humanistyczne AGH lista B, 10 punktów MNiSW
3. Geology, Geophysics & Environment, lista B, 14 punktów MNiSW
Proces wydawniczy artykułu w wybranym czasopiśmie będzie się odbywał według warunków i standardów obowiązujących w poszczególnych wydawnictwach.


Komitet naukowy

Speaker
prof. dr hab. Małgorzata Rószkiewicz,
Szkoła Główna Handlowa – przewodnicząca
Speaker
dr hab. Jolanta Perek-Białas,
Szkoła Główna Handlowa /// Uniwersytet Jagielloński - wiceprzewodnicząca
Speaker
dr Sylwia Bedyńska,
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Speaker
prof. dr hab. Jarosław Górniak,
Uniwersytet Jagielloński
Speaker
dr Joanna Karłowska-Pik,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Speaker
dr hab. Agnieszka Pac,
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Speaker
dr Wojciech Roszka,
UE w Poznaniu
Speaker
dr inż. Anna Zygmunt,
AGH w Krakowie

Ważne terminy

 • night

  nadsyłanie drogą elektroniczną streszczeń referatów w języku polskim

 • culture

  potwierdzenie przyjęcia referatu i kwalifikacja prezentacji (wystąpienie ustne/poster)

 • surprises

  zgłoszenie udziału w konferencji bez referatu

Informacje organizacyjne

 • location
 • location

  Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
  Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Pawilon D-17
  ul. Kawiory 21 / 30-055 Kraków


 • access

  GPS: N50.068186 / E19.912422

  Dojazd z dworca PKP/RDA:

  1) taksówką, np.:
  • ICAR, tel. 12.653.55.55
  • BARBAKAN, tel. 12.19.661
  • WAWEL TAXI, tel. 12.19.666

  2) komunikacją miejską, autobusami MPK:
  z przystanku Dworzec Główny Wschód > Plac Inwalidów 192/208 [ok. 8 minut]
  z przystanku Dworzec Główny Zachód > Plac Inwalidów 179/304 [ok. 8 minut]
  następnie:
  Plac Inwalidów > Kawiory 139/159/501/511 [ok. 5 minut]