analityczne wyzwania 2022

IV konferencja naukowa
 • data

  7 grudnia

 • data

  Kraków

wiedza / doświadczenie / inspiracje

 • what's new in ps solutions

  Porozmawiaj na temat metod gromadzenia danych, wykorzystania wybranych technik statystycznych, ich mocnych i słabych stron, a także technik modelowania predykcyjnego.

 • data analysis trends

  Zapoznaj się z doświadczeniami innych naukowców realizujących projekty badawcze, którzy wykorzystują ilościowe metody analizy danych w różnych obszarach.

 • project experience

  Zobacz inspirujące przykłady wykorzystania sprawdzonej technologii IBM SPSS i Predictive Solutions w zakresie gromadzenia i analizy danych.

Dla kogo analityczne wyzwania

Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników naukowych i doktorantów polskich uczelni oraz instytutów badawczych.

Tematyka konferencji dotyczy zagadnień związanych z ilościowymi metodami analizy danych w różnych dziedzinach nauk:

 • Humanistycznych

 • Społecznych

 • Inżynieryjno-technicznych

 • Medycznych i nauk o zdrowiu

 • Rolniczych

 • Ścisłych i przyrodniczych

Weź udział

Zapraszamy do skorzystania z okazji do wymiany doświadczeń i poszukiwania inspiracji do własnej pracy. Dla wszystkich pracowników i doktorantów uczelni i instytutów badawczych udział w konferencji jest nieodpłatny. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w Konferencji.

 • Prelegent

  Wybrane przez Komitet Naukowy referaty zostaną wygłoszone w sesjach tematycznych

 • Poster

  Każdy z uczestników może zaprezentować wyniki swoich badań w formie posteru

 • Uczestnik

  Posłuchaj o doświadczeniach analityków i weź czynny udział w dyskusji

Program

  • 09:30–10:00
   • Rejestracja uczestników

  • 10:00–11:15
   • Uroczyste otwarcie konferencji
    SESJA PLENARNA

   • Rosnące możliwości oprogramowania statystycznego oraz liczba dostępnych metod statystycznych wpływają na coraz większe oczekiwania recenzentów i redaktorów czasopism odnośnie poziomu i zakresu analiz prezentowanych w publikacjach naukowych. Stanowi to wyzwanie przede wszystkim dla młodych naukowców, którzy nie zawsze w trakcie studiów mieli możliwość zdobycia szerokiego wykształcenia w tym zakresie, w efekcie często poszukują oni statystyków, którzy chcieliby udzielić im wsparcia i merytorycznego, i praktycznego. Niestety zazwyczaj decydują się na to zbyt późno, co czasem skutkuje zaprzepaszczeniem możliwego potencjału prowadzonych badań.

    Niniejsze wystąpienie ma na celu zwrócenie uwagi na konieczność uwzględnienia konsultacji statystycznych już na etapie planowania eksperymentów oraz nadzoru statystycznego w trakcie zbierania danych. Będzie to także próba przedstawienia co w statystyce jest pożądane, a co jest trudne lub zupełnie niemożliwe. Autorka przedstawi swoje doświadczenia z kilkuletniej współpracy z badaczami z różnych dyscyplin.

  • 11:15–11:45
   • SESJA POSTEROWA, przerwa na kawę

  • 11:45–13:30
   • RÓWNOLEGŁE SESJE NAUKOWE

  • 13:30–14:00
   • SESJA POSTEROWA, przerwa na kawę

  • 14:00–15:45
   • RÓWNOLEGŁE SESJE NAUKOWE

  • 15:45–16:00
   • Zakończenie konferencji, rozstrzygnięcie konkursu posterowego

  • 16:00
   • Lunch

Publikacja

Udział w konferencji to możliwość zaprezentowania swoich projektów i podzielenia się wynikami.
Zgłoszone i zaakceptowane przez Komitet Naukowy abstrakty (max 300 wyrazów) zostaną zamieszczone w książce abstraktów.


Zobacz wystąpienia z poprzednich edycji konferencji:


Komitet naukowy

Speaker
dr hab. Jolanta Perek-Białas
Szkoła Główna Handlowa
Uniwersytet Jagielloński
— przewodnicząca
Speaker
dr Joanna Karłowska-Pik,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
— wiceprzewodnicząca
Speaker
dr Sylwia Bedyńska,
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
— wiceprzewodnicząca
Speaker
dr Wojciech Roszka
UE w Poznaniu
Speaker
prof. dr hab. Jarosław Górniak
Uniwersytet Jagielloński
Speaker
dr hab. Agnieszka Pac
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Speaker
prof. dr hab. Tomasz Tasiemski
AWF w poznaniu
Speaker
dr inż. Anna Zygmunt
AGH w Krakowie

Ważne terminy

 • night

  nadsyłanie drogą elektroniczną streszczeń referatów w języku polskim

 • culture

  potwierdzenie przyjęcia referatu i kwalifikacja prezentacji (wystąpienie ustne/poster)

 • surprises

  zgłoszenie udziału w konferencji bez referatu

Informacje organizacyjne

 • location
 • location

  Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
  Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Pawilon D-17
  ul. Kawiory 21 / 30-055 Kraków

 • access

  GPS: N50.068186 / E19.912422

  Z dworca PKP/MDA:
  TAXI, np.:
  — ICAR, tel. 12 653 55 55
  — BARBAKAN, tel. 12 19 661
  — WAWEL TAXI, tel. 12 266 66 66

  Komunikacja miejska:
  — Dworzec Główny Wschód > Plac Inwalidów, linie 192/208 [ok. 10 minut]
  — Dworzec Główny Zachód > Plac Inwalidów, linie 179/304 [ok. 8 minut]
  następnie:
  — Plac Inwalidów > Kawiory, linie 139/159/208 [ok. 5 minut]