analityczne
wyzwania 2017
konferencja naukowa

  • data

    12 grudnia

  • data

    Kraków

wiedza / doświadczenie / inspiracje

Pierwsza edycja „Analitycznych wyzwań” odbyła się w roku 2017 z inicjatywy użytkowników oprogramowania z rodziny IBM SPSS i Predictive Solutions, reprezentujących środowisko akademickie. Jej celem była integracja ludzi nauki wokół problematyki przetwarzania i analizy danych. Spotkanie pozwoliło stworzyć szeroką platformę współpracy dla pracowników naukowych do wymiany doświadczeń.

Program 2017

Komitet naukowy 2017

Speaker
prof. dr hab. Małgorzata Rószkiewicz,
Szkoła Główna Handlowa – przewodnicząca
Speaker
dr hab. Jolanta Perek-Białas,
Szkoła Główna Handlowa /// Uniwersytet Jagielloński – wiceprzewodnicząca
Speaker
prof. dr hab. Antonina Cebulska‑Wasilewska,
Instytut Fizyki Jądrowej PAN
Speaker
prof. dr hab. Jarosław Górniak,
Uniwersytet Jagielloński
Speaker
dr Sylwia Bedyńska,
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Speaker
dr inż. Anna Zygmunt,
AGH w Krakowie
Speaker
dr Joanna Karłowska-Pik,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu